Chào bạn,
 Tôi là Hiệu, tôi được lớn lên trong gia đình Bố Mẹ vất vả làm nông ở vùng quê nghèo khó, đã cho tôi nhiều kỉ niệm và tình yêu với đất đai, đó là lí do có nickname Hiệu Land – đang kiếm tiền mua land 💪.

Hiệu Land 
2025